logo
hamburger menu

Všeobecné obchodní a storno podmínky

Všeobecné obchodní podmínky: Ubytování na pokoj v den příjezdu: po 15.00 hod /pokud je pokoj připraven lze i dříve/Opuštění pokoje v den odjezdu: do 10.00 /dle domluvy lze i prodloužit/Pro skupinové rezervace platí podmínky dle níže uvedené tabulky. Pro cestovní kanceláře platí stornopodmínky pro skupinové rezervace. Stornopodmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb ze strany objednavatele.Individuální host: písemně potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez stornopoplatku 3 dny před příjezdem. 2 dny před příjezdem a nedojezd je účtován ve výši 100%.V případě nedojezdu klientů či storna z důvodů neodvratitelných událostí nebo jiné pochopitelné záležitosti (tzv. vyšší moci) se stornopoplatek po ohlášení a dohodě neúčtuje.Za písemnou objednávku se považuje taková, která splňuje všechny náležitosti a je odeslána buď poštou, e-mailem nebo prostřednictvím webového rezervačního formuláře.Náležitosti písemné objednávky: jméno objednavatele, e-mail či telefon, datum vystavení, případně při fakturaci na firmu IČ, DIČ, bankovní spojení, výpis z obchodního rejstříku či kopie živnostenského listu.Pension si vyhrazuje právo vystavit před příjezdem zálohovou fakturu, splatnou před počátkem akce.Rezervace je držena do 18:00 v den nástupu, neohlásí-li host nejpozději v den nástupu pozdější příjezd a nepotvrdí-li svoji rezervaci, je pokoj nabídnut další osobě bez náhrady pro původního hosta.Doporučujeme všem hostům písemné rezervace, aby se předešlo problémům s vyčerpanou kapacitou. Skupinová rezervace: Hotel je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin nad 10 osob v níže uvedených případech:30-23 dní před příjezdem 10% pobytu, 22-14 dní před příjezdem 30% pobytu, 13-08 dní před příjezdem 50% pobytu, 07-02 dny před příjezdem 75% pobytu, 01 noc - nedojezd 100% pobytu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit další smlouvou.Reklamace: V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na odstranění závad bez zbytečného odkladu přímo v průběhu pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě ke spokojenosti zákazníka.